Serviceerklæring for hjemmebaserte tjenester


SERVICEERKLÆRING

Hjemmetjenesten

Helse- og omsorgsavdelingen

 

Vedtatt i kommunestyret den 09.02.05. sak 4/05


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015