Serviceerklæring for tjenester i institusjon


SERVICEERKLÆRING

Helse- og omsorgsavdelingen
Heldøgns omsorg i sykehjem

 
Vedtatt av kommunestyret den 09.02.2005 i sak 5/05.
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015