SFO Terråk skole


 

Målsetting:

SFO skal gi et tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud til barn fra 1.- 4.klassetrinn utenom den ordinære skoletid.


Åpningstider:

SFO har åpent fra kl 0720– 0830 og 14.00-16.00. I tillegg til hele dager på onsdager 07.20 - 16.00 i Terråk barnehage.


Bemanning og organisering:

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO. SFO har egen daglig leder. Daglig leder er også assistent i Terråk barnehage. I tillegg kommer skolefritidsass. i ulike stillingsstørrelser, stillinger som ofte er kombinert med ass. stillinger i skolen.


Tøy :

Elevene bør / må ha med seg tøy til å være ute i, da vi normalt sett vil være ute deler av SFO-dagen. Er klærne merket med navn, er det enklere å holde orden / oversikt ! MERK DERFOR SKO OG KLÆR TYDELIG !!!!


Rom til disposisjon :

SFO deler rom med 2. klasse. Gjennom i samarbeid med skolen/ lærerne prøver vi å finne praktiske løsninger som også er tilpasset våre behov. Gymsal og skolekjøkken kan også brukes av SFO når disse lokalene er ledige.


 


TLF.NR TIL SFO :

481 05 798
 

På vegne av personalet i SFO

Trine Vikestad, Leder SFO
Sist oppdatert den 10.mar.2016