SFO


Søknadsfristen er 1. april.


Målsetting :

SFO skal gi et tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud til barn fra 1.- 4.klassetrinn utenom den ordinære skoletid.

SFO tilbudet på Terråk er lagt til Terråk skole. For Bindalseidet og Kjella får elevene tilbudet i henholdsvis Bindal barnehages avdelinger på Bindalseidet og Kjella.

Søknadsfrist til SFO er 1. april.  
Sist oppdatert den 10.feb.2016