Skjema


Liste over skjemaer i bruk i Bindal kommune


Husk søknadsfristen 1. april for plass i barnehage, SFO og kulturskole, og kulturmidler.

 

Søknadsskjema barnehageplass 2017/2018 (pdf)   

Søknad om kulturmidler 2017 (pdf )  

Søknadsskjema for SFO skoleåret 2017/2018 (pdf)

Søknad om plass i Bindal kulturskole 2017/2018 pdf.  

 

Skjema om transporttjeneste finner du her (Søknad om reiserett med TransporttjenesterLegeerklæring for transporttjenesten),

 

Skjema for krav om voksenopplæring

 

Skjenkebevilling

Det finnes tre typer skjenkebevillinger. Hvis du skal arrangere fest eller sluttet lag, skal du benytte skjemaet for ambulerende skjenkebevilling.

Ambulerende skjenkebevilling   NB: Søknadsfrist 3 uker før arrangementet!

Hvis du har butikk eller driver et serveringssted, skal du benytte skjema for salg eller skjenking.

Søknad om bevilling for salg og skjenking av alkohol

 

 

Søknad om motorferdsel i utmark
Søknadsskjema om dispensasjon for motorferdsel i utmark, og skjema for legeerklæring. Legg ved kart som viser hvor kjøringen skal foregå.

 

Søknad om tjenester fra helse- og velferdssektoren

 

Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond (doc)
Sist oppdatert den 10.aug.2017