Skolestart Terråk skole


Elevene møter til skolestart på Terråk skole mandag 21. august. Flytting til alternative lokaler vil skje i oktober, etter høstferien.


Skolestart Terråk skole

Kommunestyret i Bindal vedtok den 22.6.2017 å sende på høring en sak vedrørende: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune / midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole. Dette ble gjort med bakgrunn i at Terråk skole skal renoveres / ombygges fra i høst. Høringsfrist var satt til 3.8.2017.

Fra rådmannens side var det planlagt at alternative skolelokaler skulle være på Kjella skole i byggeperioden. Fylkesmannens utdanningsavdeling gjorde kommunen oppmerksom på at også midlertidige endringer av skolekretsgrenser måtte ut på høring.

Ved høringsfristens utløp var det kommet nye innspill til midlertidige skolelokaler på Terråk. Disse lokalene skal nå vurderes, og godkjennes før de eventuelt kan tas i bruk. Dette er et arbeid som tar noe tid. Av den årsak skal alle elever som sokner til Terråk skole møte som vanlig på skolen til oppstart 21.8.2017. Flytting til alternative lokaler planlegges så etter skolens høstferie.

Terråk 9.8.2017

Siv Anita Myhre
Oppvekst- og kultursjef
Sist oppdatert den 08.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner