Søk etter skadet vilt


Elg og rådyr trekker ofte ned til hovedveier og tettbygde strøk for å beite. Årsaken kan være mange. Mye snø og streng kulde fører til at dyrene vandrer en del og oppsøker områder med mindre snø og lettere tilgjengelig beite.

Dette fører ofte til hyppig frekvens av påkjørsler. Det er ofte glatte veier og mørketid, noe som gjør at reaksjonstiden er mindre og påkjørsel er uunngåelig, med de følger dette kan få for både mennesker og dyr. Viltnemnda og viltansvarlig i kommunen vil oppfordre der slike episoder oppstår, om å ringe 02800—Politiet, der det er trolige dyreskader og materielle skader. Det bør gis en god beskrivelse av situasjonen, hvilket, skadeomfang og at steder der påkjørselen skjer, blir registrert nøyaktig.

Ved personskader skal man ringe nødnummeret 112.

Lagre numrene 112 og 02800 på din mobiltelefon.

Det oppfordres til at stedet der påkjørsel skjer, blir merket med en plastpose eller annet, slik at ettersøkspersonell lettere kan starte ettersøk, og eventuelt avlive skadet dyr eller friskmelde dyret.

Politiet er behjelpelig med å sette over til kommunens ettersøkspersonell straks du har opprettet kontakt. Det er svært viktig at uansett utfall av slike episoder, at denne innrapporteringen kan føre til en god og konkret informasjon for eventuell videre behandling av slike saker. Det oppfordre på det sterkeste at alle trafikanter kjører etter forholdene og har hjortevilt i tankene når de ferdes langs veiene.

 

Ved ettersøk av skadet vilt i Bindal

Ved behov for ettersøk kan følgende personer kontaktes:

Odd Arve Thomassen  7982 Bindalseidet 47309864
Tor Arne Aune      Åbygda, 7980 Terråk 91605550
Roald Busch 7980 Terråk   91592616
Tor Aune   Hollup, 7982 Bindalseidet 41407390
Stian Lian 7982 Bindalseidet 97587475

                                                                              

Viltansvarlig i kommunen kan i tillegg kontaktes:

Karl-Erik Solum                                7980 Terråk                                       97033447

 

I tillegg har følgende personer sagt seg villige til å bistå ved søk etter skadet vilt:

Arnold Alsli   (har hund) 7982 Bindalseidet 95869127
Arild Årsand 7980 Terråk 91119096
Geir Horsberg 7980 Terråk 91883985
Gaute Myrvang 7980 Terråk 97593589
Ivar Aune 7980 Terråk 91815421
Rolf Bjørnar Sponås   (har hund) 7980 Terråk 91737624
Terje Bøkestad 7982 Bindalseidet 99582169
Egil Reppen   (har hund) 7982 Bindalseidet 41257753
Stig Nygård 7980 Terråk 95883467
Erland Iversen   (har hund) 7980 Terråk 48137130


 
Sist oppdatert den 28.jan.2016