Søknadsfrist 15. april for stillinger i Bindal kulturskole


Lærerstillinger Bindal kulturskole har søknadsfrist 15. april


  • 15. april 2012, kl 13:00

Vi ønsker lærere innen disse fagområdene: Sang, Kordirigent, Piano/Keyboard, Gitar/bass, Band, Visuelle kunstfag, tegning, maling, Animasjon/film/foto, Teater, Skapende skriving/lesefabrikk, Musikkteknologi, Dans.

Total ledig ressurs er ca 60%.

 

Vi tar forbehold om nødvendig elevgrunnlag i enkelte fag.

Forskjellige fagområder kan med fordel kombineres til en større stillingsandel.

Politiattest av nyere dato må framvises ved tilsetting.

Bindal kommune har 1562 innbyggere,  og er den sørligste kommunen i Nordland.

Natur og kultur står sterkt i kommunen, og mulighetene for friluftsliv, jakt og fiske er store.  Kommunen har 3 grunnskoler: Terråk skole (1.-10.), Kjella friskole (1.-10.) og Bindalseidet friskole (1.-10.) med tilsammen ca 200 elever. 

 

Bindal kulturskole har pr i dag 7 ansatte, men kun tilbud innen musikk.  Vi leverer dirigenttjenester til kommunens tre korps, og kulturskolen administrerer Den Kulturelle Skolesekken for Bindal kommune.  Vi ønsker å utvikle kulturskolen og ha et så bredt tilbud til våre brukere som mulig.

 

 

Søknad med CV sendes Bindal kommune innen 15. april 2012.

Evt spørsmål rettes til kulturskolens rektor, Tom Antonsen, tlf 75032542/40058256.

 

Bindal kommune

Rådmannskontoret

Rådhuset

7980 TERRÅK
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut