Spesielle miljøtilskudd i landbruket


Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL). Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til div. tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2016.


Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) – Bindal 2016

Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2016.

For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og utviklingssektoren. Telefon 75032500.

 

Rådmannen
Sist oppdatert den 15.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner