Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL)


Det er søknadsfrist 1. september for søknader om tilskudd til planlegging av spesielle miljøtiltak i landbruket, og til kulturlandskap og biologisk mangfold.


Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) – Bindal 2013

 

Ny søknadsomgang

 

Søknad om  tilskott til:

-          Planleggingstiltak vedr. spesielle miljøtiltak i landbruket

-          Kulturlandskap og biologisk mangfold

-          Tiltak med sikte på å hindre forurensning

 

Søknad om tilskudd til div. miljøtiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. september 2013.

 

For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og ressursavdelingen eller se kommunens

hjemmeside.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner