Spillemidler til idrettsanlegg


Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Lokal søknadsfrist for spillemidler 2015 er 15. oktober 2014. Søknad fremmes elektronisk på www.idrettsanlegg.no.


Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.
Lokal søknadsfrist for spillemidler 2015 er 15. oktober 2014. Søknad fremmes elektronisk på www.idrettsanlegg.no.

Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om spillemidler. Det gjøres oppmerksom på at prosjekter det søkes om midler til må være oppført i kommunens plan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Videre er det avgjørende at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen før byggestart.

Fra 2014/ 2015 gjelder nye regler varslet i « St. meld. 26: Den norske idrettsmodellen - sammenslåing av tilskudd til Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg. Tilskuddordningen til Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg bortfaller.

Søknadsskjema lastes ned fra www.idrettsanlegg.no. Her ligger også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse maler som kan benyttes i søknaden.

Søknader må presenteres for Bindal kommune innen fristen 15. oktober 2014, for å bli med ved kommunal prioritering. 
Søknader med nødvendig dokumentasjon har endelig frist 15.januar 2015. 
Søknader må leveres elektronisk.
Søknader som tidligere er blitt godkjent, men har fått avslag på midler, må fornye/ gjenta søknaden innen fristen.

 

Ta kontakt med Bindal kommune eller Nordland fylkeskommune for mer informasjon.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner