Står du i manntallet?


For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre og fylkesting må du stå i manntallet. Manntallet er nå lagt ut til gjennomsyn på Bindal rådhus.


Står du i manntallet

For å kunne stemme ved høstens valg til kommestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt her. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den  kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.
Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med  deg når du skal stemme.
 
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.
 
Manntallet er ulagt ut på Bindal rådhus, Terråk.
 
Klage over feil i manntallet sendes:
Bindal kommune, Valgstyret, Oldervikveien 5, 7980 Terråk.Sist oppdatert den 13.jul.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner