Styrevervregister


Her kan du søke i styrevervregisteret

http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx?municipialityno=1811

Her kan du søke på hvilke styreverv som politikere i Bindal har registrert seg med.
Sist oppdatert den 28.jan.2016