Sunne steg


- et tilbud til familier som har barn med overvekt og som ønsker å endre levevaner


- et tilbud til familier som har barn med overvekt og som ønsker å endre levevaner

Hva er Sunne Steg?

Sunne steg er et tilbud til familier med barn fra 2. til 7. klasse som ønsker å endre levevaner på grunn av overvekt.

Tilbudet gis i form av samtaler, utarbeidelse av familieplan, motivasjon og veiledning, aktivitet og oppfølging i egen kommune.

I tillegg til lokal oppfølging deltar familiene på fire helgesamlinger i perioden september 2015-mai 2016.

 

Hva gjøres i egen kommune?

Sammen med helsesøster utarbeider familien en plan med utgangspunkt i egne mål. I samarbeid finner man fram til hva som skal til for å nå målene, og hvilke områder man trenger hjelp og støtte til. Familien vil ha regelmessige samtaler med helsesøster mellom samlingene. Etter det første året vil familien gis tilbud om en gjensynssamling, samt videre oppfølging i 2 til 4 år.

 

Hva skjer på helgesamlingene?

Allsidig aktivitet innendørs og utendørs. Aktivitetene er lagt opp slik at alle kan delta. Felles lunsj og middag der vi lager maten sammen. Foreldreveiledning

Foreldre/foresatte og barn deles opp i grupper der det er hensiktsmessig. Det vil være med ansatte fra ulike kommuner på helgesamlingene. Hensikten med helgesamlingene er at vi skal ha det gøy med allsidig aktivitet og få nye ideer og tips i forhold til kosthold og hverdagsaktivitet. Sosialt fellesskap, erfaringsutveksling og veiledning er også en viktig del av helgesamlingene. Ta med ute- og inneklær etter planlagt program, årstid og vær.

 

Når er helgesamlingene?

Lørdag 19. september 2015

Lørdag 7. november 2015

Lørdag 6. februar 2016

Lørdag 16. og søndag 17. april 2016

 

Påmelding til Sunne Steg:

Kriteriet for å delta er at både barn og foreldre/ foresatte deltar sammen både på helgesamlingene og til lokal oppfølging. Tilbudet er gratis. Ta kontakt med helsestasjonen i din kommune for nærmere informasjon og påmelding senest innen 19. juni.

 
Sist oppdatert den 27.mai.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner