Sykdommen CWD på hjortedyr


3 kommuner i Nordland skal ta prøver under hjorteviltjakta. Dette gjelder Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I de resterende kommunene skal det kun tas prøver av fallvilt – dvs elg som blir påkjørt og drept eller avlivet etterpå.Det oppfordres også til å registrere uvanlig oppførsel hos hjortedyr.


I forbindelse med sykdommen CWD (Chronic Wasting Disease) som er registrert på hjortedyr i Norge, er det blitt et stort fokus på dette og de fleste kommunene er på en eller annen måte involvert i dette, enten som forsøkskommuner der omtrent alt av hjortedyr felt under jakt skal tas prøver av. I Nordland gjelder dette 3 kommuner; Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I de resterende kommuner skal det kun tas prøver av fallvilt – dvs elg som blir påkjørt og drept eller avlivet etter ettersøk ved påkjørsel. Det er også slik at de som ønsker å omsette kjøtt gjennom forhandlere – i dette tilfellet mottaksstasjon for Livilt (Kolvereid) eller hos Åkervik i Namsos eller evt.andre, kan de kreve at det tas prøve av dyret. Denne ordningen omfatter alle hjortedyr som; elg, hjort, rådyr og rein over 1 år (alder).

I Bindal har følgende personer foreløpig tatt kurs i uttak av prøve:

 

Tor Aune.                           Epost; tor.aune@gmail.com                                      Mob: 414 07390

Roald Busch.                     Epost; roaldbu@yahoo.no                                          Mob: 915 92616

Arnold Alsli.                       Epost; arnalsli@online.no                                           Mob: 958 69127

Stian Lian.                           Epost; stianandre@hotmail.com                             Mob: 919 96533

Karl Erik Solum                 Epost; karl.erik.solum@bindal.kommune.no     Mob: 900 84230

 

Disse kan kontaktes etter behov. Det er også mulig å ta kontakt direkte med Mattilsynet i Brønnøysund som har følgene adresse:

 

Epost; postmottak@mattilsynet.no                       Mob: 958 00751 – Monica Bjørnsen        Mob: 909 61548 – Anna Kilpi

 

Spørsmål til ovennevnte sak, kan rettes til undertegnede eller direkte med mattilsynet.

 

Mvh

Karl Erik Solum

Bindal kommune
Sist oppdatert den 26.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner