Tale Tiltaksprisen 2007 (Arild Sjøgren)


Tiltaksprisen 2007
Delt ut den 12.12.07
 
Vedtektene for tiltaksprisen lyder slik:
 
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak.
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.
 
Tidligere prisvinnere:
2005   Ole Brigt Bangstad
2006   SinkabergHansen
 
Årets vinner av tiltakspris kom til Bindal høsten 1998. Han kom til Bindal fra Trondheim, fra et liv med rusmisbruk for å begynne på nytt, som han sier.
For han har arbeider mot et mål, den spinkle mannen med den store kompetansen. Om han kan forhindre at noen blir tapere som han selv ble, gir han alt for den saken. Han er selv dyslektiker, og skoleårene i Trondheim vil han helst glemme.
 "Jeg ble stemplet som dum, og hadde få venner. For å finne noen som også godtok meg som jeg var, ble veien kort til narkotika og kriminalitet. Jeg fikk en ny sjanse i 1998, da kom jeg hit til Bindal og Bindalseidet for å prøve meg som landbruksavløser. Her fikk jeg det godt", poengterer han.
Han har fått smake på og lært hvor vanskelig livet kan være for en som ikke har fått den oppfølging fra skolen og systemet rundt når det har sviktet.
Han startet som avløser på en gård, i Bindal. Han har senere jobbet som avløser på 16 ulike gårder, også med fjøsstell ved andre gårder (gris og sau). Han har lært hva klipp av sau er, slakt av dyr, sanking av sau, stell av dyr og melking. I tillegg det å ta i mot dyr ved ankomst til denne verden. Dette er ting som han setter stor pris på
 
Gjennom aetat (NAV) tok han opp 8. -9. og -10. klasse i Brønnøysund på 1 år.
Han er glad i å ”værra” på tur som vi sei, enten det er sau leting, ute med båten eller jakt som han også har prøvd seg på.
Han tok jegerprøven etter at han flyttet til Bindal.
Han har en egen evne til å tilegne seg praktisk lærdom.
Nærmest ved en tilfeldighet ble han medlem i Bindal dysleksiforening. Der ble han spurt om han ville reise på likemannskurs i Oslo, der ble han raskt en del av teamet i dysleksiforbundet. Med sin selvlærte kunnskap om data oppbygging og funksjon, er han en ressurs innen det feltet.
Derfra har snøballen bare fortsatt å rulle.
Han har vært på seminarer og kurs fra Oslo i sør til Tromsø i nord. Han er en av de fremste innen data og digitale hjelpemidler i Norge. Siste opptreden var foran 250 tilhørere i Trondheim, hvor han tok for seg hjelpemidler og diverse utfordringer samfunnet har innen dette tema. Det være seg skolen, ppt, hjelpemiddelsentralen m.fl.
Han er engasjert i et prosjekt opp mot skolene i Bindal for å lage en mal innen dette med tilrettelegging av hjelpemidler for dyslektikere m/flere. Mye av dette på frivillig basis.
Han og prosjektet er blant de første i Norge som har kommet så langt med dysleksiproblematikken.
Dette nybrottsarbeidet har blitt lagt merke til i de større kretser. Hvis malen blir anerkjent, er dette en stor sak på landsbasis.
Han fikk sågar fått tilbud om jobb i Molde, mens han var der og holdt forelesning.
Men det som gjør denne mannen til den han er, er hans positive innvirkning på ungene på skolen, de spør ham om hjelp og råd med hjelpemidler og andre ting, og det er aldri et nei å få.
Er det kuldegrader i sikte, blir hockeybanen vannet, isen lagt og da er det trim for ung og gammel, eller på Dartklubben i frisk fight med venner en sen lørdagskveld.
Han har en egen evne til å fokusere på positive ting. Og går ikke av veien for en frisk diskusjon eller å sette noen på plass hvis han føler at det trengs.
Han er en person vi må ta vare på, han har kun gjennomført niårig skole, men er et levende eksempel på at det går an å komme seg frem i livet selv med livets skole.
Årets tiltaksprisvinner fyller 41 år i morgen, Vi snakker om er Arild Sjøgren.Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut