Tale Tiltaksprisen 2008 (Hans Otto Helstad)


 
 
Delt ut 18.12.07
 
§ 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak.
§ 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.
§ 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.
Tidligere prisvinnere:
2005 Ole Brigt Bangstad
2006 Sinkaberg- Hansen
2007 Arild Sjøgren
Årets vinner av tiltakspris kom til er en ekteBindaling
Født på en gård i 1977. Etter grunnskole og videregående skole gikk turen til teknisk fagskole innen husdyrhold, deretter ble det 1 år som ufaglært lærer på Grong som ka mersmak. Som førte til at han tok turen til Levanger og Lærerhøgskolen der ble han i 4 år.
Da årets vinner var lærer på Grong var han trener for et juniorlag i forball. Et lag han trente med stor iver og engasjement, noe som også gav resultater
 
Selv om han flyttet til Levanger fortsatte han som trener for juniorlaget på Grong.
 
Etter endt "karriere" som Grongtrener begynte han som trener for Levangers andrelag i fotball.
 
Han er kjent med at resultater ikke kommer av seg selv, noe som førte til at treningsdosene til andrelagsspillerne ble noe større og hardere enn de var vant med.
 
En periode var han vel like kjent som "hain h......... Bindalingen" som lærerstudent. Da resultatene kom også hos Levangers andrelag var han imidlertid tilgitt.
 
Han flytta heim med samboer i 2005. Regattaen pærer frukter er ingen hemmelighet. Heller ikke for årets vinner. Samboeren fant årets vinner nettopp der. 12 år har gått siden de først fikk øynene for hverandre. Og 2 barn har det også blitt.
Da personen gikk på Levanger ble han dratt inn i et miljø som gjorde inntrykk og som gav en miljøskade som har fått konsekvenser for oss i Bindal. Vi snakker selvfølgelig om miljøskadd i meget positiv setting. Nemlig Gården som pedagogisk ressurs.
Gården som pedagogisk ressurs gir oss naturlig tilgang til en opplæringsarena som kombinerer naturmiljø, lokalsamfunn, tradisjoner og entreprenørskap. ...
Gården som pedagogisk ressurs er godt etablert i skolene i Bindal.
Årets vinner har et unormalt sterkt konkurranseinnstinkt er jeg blitt fortalt. Det skal vinnes for en hver pris. Dette fører ofte til mange muntre øyeblikk for de som omgås årets vinner sies det.
Dette innstinktet legger han imidlertid til side når han jobber med barn..
 
 
Det som særpreger årets vinner er den iveren ”Gøttsn” som gjenspeiler seg mye som årets tiltaksvinner har.
Han er en veldig positiv kar som ikke ser problemer i noe, kun muligheter.
Han bruker mye av sin tid til frivillig arbeid som etter hans mening gir noe til lokalsamfunnet.
 
Lurer han på noe, eller har planer om noe går han ikke av veien for å ringe. Det være seg Nils, Marit, Daniel, Ingebrigt, Frode.
Tror nok ikke det er mange i Bindal som har brukt mobiltelefonen mer enn årets vinner i 2008.
 
I en tid der det meste dreier som om hvor mye vi skal tjene, hva har vi krav på og hvor stor skal fortjenesten være, er det svært viktig å ta var på typer som årets vinner.
Han gir mye av sin egen tid for å skape opplevelser som kommer almennheten til nytte.
 
 
Årets vinner ordnet det slik at stabækk guruen med de Hårete mål kom til Bindal. Årets vinner er en eksponent for ”hårete mål”.
Bindalsdagen hadde nok ikke blitt en realitet hadde det ikke vært for han.
 
Når man også tar med i betraktningen at årets vinner driver egen gård, er lærer er familiemann med to barn og samboer er det intet mindre enn imponerende at han finner tid eg er villig til å gi så mye til lokalsamfunnet. Jeg oversender en stor takk til hans familie
 
Fra neste år har vi et bindalslag. Da snakker jeg om fotball. 4 div. fk bindal - også her har årets tiltaksvinner hatt en finger med i.
I årets utgave av Jul i Bindal kan vi lese at årets tiltaksvinner også har fått nobels fredspris…… Nu er nu ikke dagens pris noen nobels pris men i Bindals målestokk står prisen meget høyt. Får jo tru og håpe at kommunens tiltakspris for 2008 gir inspirasjon til å fortsette arbeide for samarbeid, holdninger, tiltak, hårete mål og optimisme.
Årets tiltaksprisvinner er nettopp fylt 31 år , Vi snakker om er Hans Otto HelstadSist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut