Tale ved Kongens fortj.medalje til O. Sivertsen des. 2007


Utdeling av kongens fortjenestemedalje i sølv til Oddbjørg Sivertsen den 17.12.07.

Fra Fylkesmannen i Nordland har jeg fått et brev datert 18.september at....

" Kongens hoffsjef har i forsendelse til fylkesmannen, datert 27.08.07, meddelt at Hans Majestet Kongen har tildelt hjemmesykepleier Oddbjørg Sivertsen kongens fortjeneste medalje i sølv"

 

Oddbjørg Marie Kveinsjø er født 29.aug. 1933 i Narvik. Hun har hatt sin oppvekst i Bindal kommune. Hun er utdannet barnepleier ved Kvinneklinikken i Oslo. Siden tok hun også hjelpepleier utdannelse.

Hun var ansatt i hjemme sykepleien i Bindal i 18 år. Fra 1979- 1997.

I 1960 ble hun gift med Øystein Sivertsen fra Bindal. De har i alle år bodd på Bindalseidet. Ekteparet har fire barn.

Oddbjørg Sivertsen er en meget avholdt og samfunnsengasjert person, hun har en sjelden omsorg for sine medmenneskers vel, både legemlig og åndelig. Arbeidet sitt har hun skjøttet på en god måte.

Ved siden av sitt yrke som barnepleier og hjelpepleier i kommunen, har hun nedlagt et betydelig arbeid innen det kristelige arbeid i bygda og på hjemstedet Bindalseidet.
Hun har vært hovedleder for Barnelaget: "Spiren" i nesten 40.år.(1963 – 2002.) Møtene ble holdt rundt i hjemmene og på stedets Misjonshus. Her har barna og de unge fått god lederopplæring, misjonsinformasjon og kristen forkynnelse.

Hun overtok leder oppgaven etter sin mor i N.L.M. misjonsforening på stedet i 1980. Det vil si i: 27 år.(Hun står fortsatt som formann) Hva dette har krevd i arbeid, planlegging og praktisk omsorgsarbeid, kan vi bare tenke oss.

At en misjonskvinne har innehatt lederoppgaver i 67 år i frivillig misjonsarbeid er i seg selv en stor oppgave.

Ellers må nevnes at hun har sittet i Solstad Menighetsråd i flere perioder. I Bindal Kommunestyre har hun sittet en periode for Kristelig Folkeparti.

Oddbjørg Sivertsen har i voksen alder vært et ressursmenneske en har kunnet regne med i nabokrets og i kommunens ve og vel.

Mange er imponert over hennes kjærlighet og omsorg for barna og de unge på Bindalseidet. Og for naboene sine.

I samtale med folk i Bindal får man de samme tilbakemeldinger." Slik har Oddbjørg Sivertsen alltid vært, ærlig hjelpsom og redelig."

Det er ikke hver dag at noen blir tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje. Og for meg som fersk ordfører er det ekstra stas å få utdele denne medaljen.

Til slutt kan det nevnes at ho Oddbjørg vil bli invitert til en mottakelse på Slottet hvor hun får anledning å takke Kongen personlig for medaljen.Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut