Tale ved tiltredelsen oktober 2007


Ærede kommunestyre

Som nyvalgt ordfører, er det med glede og ærefrykt – at jeg nå tar fatt på denne oppgaven.

Jeg vil først få takke avtroppende ordfører, Magne, for den innsats han har gjort for kommunen gjennom de årene han har vært ordfører.

 Vi har altså nå fått et skifte i Bindal, og jeg er ydmyk for oppgaven som venter, men ser veldig frem til å starte et arbeid som i stor grad handler om tillitt.
 En klok sjel sa en gang at ”man må holde på fortiden akkurat lenge nok, og åpne for fremtiden tidsnok, skal man lykkes i utviklingen”.
 I denne salen vil vi noen ganger oppleve at vi ikke er enige om alt, og noen ganger vil vi være enige om å være uenige.
 MEN Vi er alle i denne salen genuint opptatt av at Bindal skal være en god kommune å bo i.
 Det handler om respekt, og som ordfører ønsker jeg et godt samarbeid med hele kommunestyret.
 
*******

Jeg vil særlig ønske ferske/nye representanter velkommen i dag, og ber om at de mer erfarne tar hensyn og inkluderer de nye.

Snarlig vil vi gjennomføre folkevalgtopplæring av det nye kommunestyret. Her vil ulike emner rundt rollen som folkevalgt gjennomgås.

******

Som ny ordfører har jeg et spesielt behov for å bli kjent med den kommunale organisasjon, derfor vil jeg i den nærmeste fremtid prioritere å besøke alle kommunale enheter rundt i kommunen.

Bindal består av mange grender. Disse skal besøkes.

Gjennom valgkampen har jeg gjort mang en avtale om kaffebesøk. Disse besøkene ser jeg fram til.

Jeg ønsker å være en ordfører for hele kommunen

*******

Bindals fremtid er barna og ungdommen!

Alle partier i denne sal ønsker å legge til rette for samarbeid med næringslivet for å skape nye arbeidsplasser, slik at ungdommen kan ha et valg om å bosette seg her i fremtiden.

Da må vi også gi våre barn og ungdom gode minner, røtter og tilhørighet til vårt lokalsamfunn, slik at de vil komme tilbake etter endt utdanning.

Vi har en stor utfordring i å demme opp for den økende fraflyttinga som vi ser fra vår kommune.

Gjennom blant annet ”Handlingsplanen for Bindal kommune” ønsker vi å jobbe aktivt for et styrket Bindal

Det er viktig at vi alle har den optimismen og gøddsen som skal til at slagordet som er brukt i handlingsplanen ”Bindal med vind i Seglan” blir en realitet.

Til slutt vil æ takke Bindal Arbeiderparti som, ga meg tillitt og turde satse på meg.

Familien, mine barn og kjære kone som har vært, og er en utrolig støtte for meg i det arbeidet jeg nå går inn i som ordfører. 

Helt til slutt… Husk at det er fra denne talerstolen og i denne sal Bindals fremtid skapes - Tal vel om fremtiden – tal vel om hverandre!

Lykke til alle sammen!
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut