Terråk kraftverk på is


NTE har nå besluttet å legge alle planer for Terråk kraftverk på is.


NTE Energi AS sier følgende i brev datert 30. april:

Terråk kraftverk - NTE Energi AS legger planene på is.

NTE Energi AS (NTE) har siden 2007 arbeidet med å skaffe tilveie tillatelser (gitt av Olje- og Energidepartementet i juni 2013) og lage et underlag for investeringsbeslutning for Terråk kraftverk (15 MW/ 46,3 GWh). NTE har nå besluttet å legge alle planer for Terråk kraftverk på is. Den svake langsiktige kraftprisen og mindre vann i Terråkvassdraget enn forutsatt, er hovedårsaken til at lønnsomheten i prosjektet ikke ble god nok.
Sist oppdatert den 04.mai.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner