Tiltaksprisen


Vinnere av tiltaksprisen i Bindal kommune. Frist for forslag på kandidater i 2014 er 1. november.


2005  Ole Brigt Bangstad

2006  Sinkaberg Hansen

2007  Arild Sjøgren

2008  Hans Otto Helstad

2009  Lisa Gangstø og Tom van Tuijl

2010  Hilde og Magnor Dolmen

2011  Geir Holm

2012  Fred. Olsen

2013  Ola R. Helstad

2014  Karoline Velde og Kenneth Wermundsen  

2015 Bøkestad utmarkslag

 

 

 

• § 1. Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

• § 2. Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

• § 3. Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist (bestemmes hvert år) og alle kan foreslå kandidater til prisen.

• § 4. Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

• § 5. Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

 
Sist oppdatert den 13.des.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner