Tiltaksprisen 2012 går til Fred. Olsen


Bindal kommunes Tiltakspris for 2012 er tildelt Fred. Olsen.


Tiltaksprisen for 2012 går til Fred. Olsen

Ordfører Petter Bjørnli med diplomet for Tiltaksprisen i Bindal. Prisen består av en gave på kr 5.000,-.

 

Bindal kommunes Tiltakspris for 2012 er tildelt Fred. Olsen under kommunestyrets møte den 13. desember. Olsen var ikke selv tilstede, men takket for prisen i et brev som  ble lest opp. Prisen tildeles for Olsens arbeid med å utvikle Horstad gård og planene for utnyttelse av vindkraft.

 

Her er ordførerens tale ved utdelingen:

Tiltaksprisen 2012

Selv om vi de senere år dessverre har opplevd en nedgang i folketallet, ser vi tegn i tiden på at det det er vind i seglan og at ting skjer i Bindal. Hvert år når vi skal dele ut tiltakspris så har vi mange gode kandidater å velge mellom, så det er alltid vanskelig å finne den beste kandidaten. Så også i år. Det var mange gode forslag på verdige vinnere, og diskusjonene gikk godt i formannskapet når vi skulle finne den rette prismottageren.  Det er mange som er ildsjeler og som burde hatt en påskjønnelse for det, og det er de gamle sliterne som driver år etter år og som alltid har vært der. De vi ikke liksom legger merke til før de er borte.

Bindalshistorien er mangfoldig, og noe av det vi er mest stolt av i Bindal, og som i hvert fall jeg personlig prøver å vise frem når jeg har besøk, er Horstad gård. I følge Wikipedia så skriver Horstad gård seg fra Jernalderen, og har hatt mange eiere opp gjennom årene. Vi vet at Otto Sverdrup ble født der i 1854, og i dag eies gården av Fred Olsen. Han har lagt ned mye ressurser i å vedlikeholde og renovere gården slik at den i dag fremstår som er smykke i Bindal.

Han har opp gjennom årene investert både i egen men også andres næringsvirksomhet.  Han gjør ikke mye av seg, men det han har gjør og har gjort blir lagt merke til, og satt pris på. Hans teft for forretningsvirksomhet gjør at han etter hvert har mange prosjekter på gang i Bindal, og et av de største, vindkraftverket, vil gi gode inntekter for Bindal kommune i fremtiden hvis det blir gitt konsesjon. Det er allerede investert mye i forprosjektet. Og vi håper at også Bindals næringsliv vil nyte godt av dette når utbyggingen kommer i gang.

Formannskapet la vekt både på historien og fremtiden da de valgte ut hvem som skulle få prisen i år.

Bindal kommunes tiltakspris for 2012 går i år til Fred Olsen.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut