Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.