Trafikksikkerhet


Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted? Du kan søke tilskudd fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Frist 21. september.


Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2012. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger; FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner mm.

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,

8002 Bodø – innen 21. september 2012.

 

Ytterligere opplysningen kan fås ved utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

eller tlf 916 03 230.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut