Trafikksikkerhet


Det er søknadsfrist 31. mars for å søke om trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune.


Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for første halvår 2015. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø – innen 31. mars 2015.

 

Ytterligere opplysningen kan fås hos jeremiassen@tryggtrafikk.no eller trygve.hansen@vegvesen.no

 

Se også www.nfk.no/Tilskuddsordninger.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner