Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2018


Bindal kommunestyre behandlet Trafikksikkerhetsplanen i møte 12. desember 2013.

Her inner du den oppdaterte planen for 2014 - 2018

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015