Treningskontaktkurs 30. - 31. mai Kolvereid


Målet for kurset er å utdanne ”Treningskontakter” som skal bidra til å skape positive opplevelser og økt mestring rundt fysisk aktivitet og friluftsliv. Formålet er å hjelpe personer med å bli fysisk aktive ved å motivere, veilede og være i fysisk aktivitet sammen. Som treningskontakt kan du jobbe med enkeltindivid eller gruppe. Idrettslag, naturen m.m. kan være arena for aktiviteten.


Treningskontaktkurs
Når: 30. og 31. mai 2015, Kl:10.00- 16.00 begge dagene
Hvor: Kolvereidvågen, Nærøy kulturhus
Mål for kurset


Målgruppe for treningskontaktkurset
 Alle med interesse for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som ønsker å jobbe med mennesker.
 Ansatte innen psykiatrien, helse- og sosialtjenesten, samt personer i frivillige lag og foreninger.
 Personer som i dag arbeider som støttekontakter.


Kursinnhold
 Informasjon om treningskontaktordningen
 Treningsveiledning og motiverende kommunikasjon
 Praktisk og teoretisk treningslære
 Rusproblematikk, psykiatri og utviklingshemning


Påmelding til Reidun Gutvik Korssjøen
E-post: reidun.korssjoen@naroy.kommune.no
Telefon: 74 38 26 28
Påmeldingsfrist: 20. mai 2015
Ta med treningstøy til aktivitet utendørs begge dagene!
Kurset er gratis.
Sist oppdatert den 08.mai.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner