Ungdomsstipend/Hurtigruteseminar


Søknadsfrist 23. oktober for å søke stipend for yngre bønder. Hurtigruteseminaret arrangeres den 23. - 24. november fra Bodø - Tromsø.


Årets Hurtigruteseminar og utlysing av stipend!

Hurtigruteseminaret arrangeres den 23.- 24. november fra Bodø - Tromsø. For mer info om seminaret se denne link www.nibio.no/hurtigrute

I forbindelse med hurtigruteseminaret utlyser vi et stipend for ynger bønder. Reisestipendet er tenkt å dekke deltakeravgiften på 3000 kr og utover dette får en dekket opptil 2000 kr i reiseutgifter. Reisestøtten er rettet mot Gårdbrukere, personer med planer om overtakelse av gård og landbruksstudenter. Aldersgrense 35 år og søker bør være opptatt av og ha meninger om framtida for landbruket i nord.

Vi håper du kan gjøre dette kjent i din organisasjon/nettverk slik at alle gode kandidater blir klar over denne muligheten. Vi sender ut informasjon om stipendet til sekretariatet for landbruksorganisasjonene i fylkene, landbruksansvarlige i kommunene og til kontaktpersoner hos fylkesmennene i de tre nordnorske fylker.

Hurtigruteseminaret sammen med Tenkeloftsamlinga (eget arrangement/egen påmelding som etterfølger seminaret) er sammen en viktig møteplass og utviklingsarena for det nordnorske landbruk. Deltakelse vil gi deg mulighet for å:

  • Bli med i prosessen for å videreutvikle nordnorsk Landbruk
  • Møte mennesker med viktige roller i nordnorsk landbruk
  • Få faglig påfyll

Vedlagt er utlysning og søknadsskjema. Søknadsfrist er 23. oktober.

Utfylt  søknadsskjema sendes til odd-arild.finnes@nibio.no  tel 934 98 792.

Stipendordningen støttes av Troms Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark.

Velkommen på seminar!

Hilsen

Vennlig hilsen 
Lise Haug Halvorsen
rådgiver - adviser

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi /
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Pb 115, NO-1431 Ås
M(+47) 93498755
www.nibio.no
Sist oppdatert den 13.okt.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner