Varsel om oppstart av planarbeid


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid på Terråk. Frist for innspill er 30. juli 2012.


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved oppstart av reguleringsplanarbeid for deler av eiendommen gnr. 44 bnr. 5 på Terråk. Hensikten med planarbeidet er utvikling av arealet til boligformål med muligheter for utbygging av leiligheter.

 

Plankart Terråk

Gjennom denne kunngjøringen gis alle mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

 

Frist for innspill til varsel om oppstart er 30.07.2012

 

Innspill sendes:

Bindal kommune, 7980 TERRÅK, eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no

 

Spørsmål rettes til:

Kjell Andersen, tlf. 750 32 550, e-post kjell.andersen@bindal.kommune.no

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut