Vedtekter Bindal næringsfond


Her finner du vedtekter til kommunalt næringsfond i Bindal.

Endret i kommunestyret 22. oktober 2015.

Vedtektene er godkjent av Fylkesmannen i Nordland 2.12.2015.
Sist oppdatert den 07.des.2015