Verge


Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Bindal kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. 


VIL DU BLI VERGE?

 

Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Bindal kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere.  Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.  Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med offentlige instanser.

I brosjyren «Vil du bli verge? kan du lese mer om hva en verge gjør og hva som kreves for å bli verge.

  

Du finner informasjon om godtgjøring og skjema for å søke om å bli verge m.m. på www.vergemal.no.

Her er søknadsskjemaet.

Om du synes dette høres interessant ut, kontakt oss gjerne på telefon 755 31500 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no.

  

Fylkesmannen i Nordland

Sosial- og vergemålsavdelinga
Sist oppdatert den 05.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner