Viltseminar på Horstad 27. april


Bindal kommune/Viltnemnda vil i samarbeid med storviltområdene arrangere et Viltseminar om hjorteviltforvaltning, den 27. april på Horstad Gård kl 19:00.


VILTSEMINAR PÅ HORSTAD GÅRD 27. APRIL.

 

BESTANDSPLANBASERT HJORTEVILTFORVALTNING

 

Bindal kommune/Viltnemnda vil i samarbeid med storviltområdene arrangere et Viltseminar om hjorteviltforvaltning, den 27. april på Horstad Gård kl 19:00.

 

Program:

19:00; Elgrapport for Bindal kommune 2016. Oppsummering og erfaring om tingenes tilstand v/Karl Erik Solum

19:15; Bestandsplaner. Innhold og målsetting med bestandsplanbasert forvaltning av hjortevilt v/Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik.data as

20:00; Hjorteviltregisteret. Bruk og tilpasning til digitale data v/Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik.

20:30; Bespisning.

21:00; Spørsmål og diskusjon rundt kveldens temaer til foredragsholderne. Ordstyrer KES.

21:30; Avrunding.

Det blir servert kaffe, frukt og drikke under seminaret.

 

Påmelding skriftlig til

Bindal kommune ved epost eller SMS til:

karl.erik.solum@bindal.kommune.no

Mob: 900 84 230

 

 

SEMINAR OM BESTANDSPLANBASERT HJORTEVILTFORVALTNING BINDAL KOMMUNE.

 

Bindal Kommune/Viltnemnda vil i samarbeid med Storviltområdene i kommunen invitere alle Storviltområdene med diverse jaktfelt til et seminar om bestandsplanbasert hjorteviltforvaltning,  den 27. april på Horstad Gård – kl 19:00 til ca. 21:30. Vi har alliert oss med Naturdata AS i Røyrvik  v/Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, som vil komme og holde foredrag om hvordan vi bygger opp en bestandsplan. De vil også ta for seg hjorteviltregisteret og gi en innføring i hvordan jaktfeltene kan benytte de verktøy som finnes innenfor hjorteviltregisteret – spesielt «Settogskutt». 

Pr.dags dato må 3 storviltområder i Bindal utarbeide nye bestandsplaner for perioden 2017 – 2019. Dette gjelder; Indre Bindal storviltområde inkl.Sørfjorden, Øksningsøy/Reppen/Selfjord/Hesimark storviltområde og Harangsfjord storviltområde. Bindalshalvøya og Austra storviltområder har ett år igjen av sine bestandsplaner, men oppfordres også til å møte.

Dette seminaret dekkes over viltfondet, derfor ønsker vi at flest mulig deltar, da det ikke koster den enkelte deltaker noe. Frist for storviltområdene til å utarbeide og sende inn ny bestandsplan er i følge «Hjulet» - 1.mai, og vi oppfordrer derfor de som skal utarbeide nye planer om å gjøre dette før dette seminaret, og at fagseminaret kan bidra til en siste «finish» før bestandsplanene sendes kommunen. Vedtak om godkjenning av nye bestandsplaner skal behandles i Viltnemnda innen 15.juni 2017. Hensikten med seminaret er å få innspill til hvordan en bestandsplan bør se ut, hva den bør inneholde og ulike målsettinger med forvaltningen innen det enkelte storviltområde. Det er også et ønske om at de som ønsker å delta gir en tilbakemelding på om de kommer eller ikke. Dette har med matbestilling, samt plass til deltakerne inntil ett hvis antall. Påmelding gjøres til Bindal kommune ved Karl Erik Solum, enten pr.epost eller sms til mobil 900 84230.    Distribusjon til jaktfeltene gjøres av storviltområdenes styre/leder. Innvitasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside/facebookside.

Bindal kommune/Viltnemnda
Karl Erik Solum
karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Mob: 900 84230
Sist oppdatert den 27.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner