Vinterskade på eng


Har du mistanke om vinterskade på eng, kontakt Plan-og ressursavdelingen snarest mulig


 

Vinterskade på eng

Gårdsbruk i Bindal som har mistanke om vinterskade på eng må kontakte kommunen så snart som mulig, dette med tanke på en mulig erstatningssøknad.

Etter forskriftsendringen 1.februar 2012 er kravet om raskt å melde skaden til kommunen innskjerpet. Dersom melding ikke blir gitt uten ugrunnet opphold, skal søknaden avvises.

På søknaden om tilskudd til vinterskade er det totalt innvintret engareal som skal oppføres. Innvintret areal er engareal fra søknad om produksjonstilskudd pr 31.juli året før skadeåret, samt gjennlegg etablert året før skadeåret, fratrukket høstpløyd engareal.

Tilskuddet beregnes som utbedret areal i dekar fratrukket  20% egenrisiko. Tilskuddssatsen er kr 330,- pr dekar utbedret areal.

Utbedringen skal være utført innen 15. juni.

Alle innmeldte skader må kontrolleres av kommunen før arealene utbedres.

Mistanke om skade meldes inn til Plan- og ressuravdelingen, Else Restad enten på telefon 750 32557 eller e-post: else.restad@bindal.kommune.no "

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner