Salgs-, serverings- og skjenkebeviling


SALGS-, SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

 

Bindal kommune har et felles skjema for søknad om serverings- og skjenkebevilling.  For salgsbevilling er det eget skjema.

 

Serveringsbevilling
Gjelder for etablering og drift av serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.  
 
Her finner du søknadsskjema i
word-format og pdf-format.   

 

 

 

Alle som vil etablere serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.  For å få serveringsbevilling må bl.a. serverings-stedets daglige leder ha gjennomført etableringsprøve.  Denne prøven kan avlegges hos Bindal kommune.  Serveringsbevilling trenger ikke å fornyes såfremt den utøves i samme lokale.

Det innhentes uttalelse fra politiet, og andre offentlige instanser før en evt. bevilling gis.

Søker har krav på å få tildelt serverings-bevilling dersom lovens krav er oppfylt.

 
Skjenkebevilling
Gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk som skal konsumeres på stedet.
 
Her finner du søknadsskjema i
word-format og pdf-format.

 

 

 

 

 

 

De som ønsker å skjenke øl, vin eller brennevin ved serveringssted må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenke-bevilling kan gis for en periode på 4 år. 

Det skal utpekes en styrer og en stedfortreder for skjenkebevillingen.  Disse må avlegge kunnskapsprøve etter alkoholloven.  Prøven kan avlegges hos Bindal kommune.  For å kunne få skjenkebevilling må du ha fått tildelt serveringsbevilling.  Det innhentes uttalelse fra politiet, helse- og sosialetaten og andre offentlige instanser før en evt. bevilling gis. 

Salgsbevilling
Gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk til forbruk som ikke skal konsumeres på stedet.
 
Her finner du søknadsskjema i
word-format og pdf-format.

 

 

Dersom det skal foretas salg av alkoholholdig drikk må det søkes kommunen om salgsbevilling.  Salgsbevilling kan gis for en periode på 4 år.  Det skal utpekes en styrer og en stedfortreder for salgsbevillingen.  Disse må avlegg kunnskapsprøven etter alkoholloven.  Prøven kan avlegges hos Bindal kommune.  Det innhentes uttalelse fra politiet, helse- og sosialetaten og andre offentlige instanser før en evt. bevilling gis.

 

Kontaktinformasjon

 

Bindal kommune, tlf. 750 32500

E-post: postmottak@bindal.kommune.no

Søknad kan sendes pr. e-post eller med ordinær postgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut