Næringsutvikling


Les mer på Bindal Initiativ sine nettsider om arbeidet med næringsplan.


Hensikt
Sikre framtidige inntekter for Bindal, styrke eksisterende og bidra til nye arbeidsplasser og et mer robust og variert næringsliv.
Bidra til å sikre økning i innbyggertallet.

Oppgaver
 • Kartlegge utviklingspotensiale i eksisterende næringsliv.
 • Utarbeide strategi for tilrettelegging av framtidig næringsliv.
 • Bidra til å få realisert det elektriske kraftpotensialet i Bindal. 
 • Legge til rette for kalksteinsbrudd.
 • Kompetanseutvikling med fokus på bonden som bedriftsutvikler.
 • Utnytte støtteordninger til etablering av tilleggsnæring.
 • Eventuelt utvikle pakker for bedriftsetablering i Bindal.

Resultater
Prosjektet skal levere et godt grunnlag for å utarbeide strategisk plan for framtidig næringsutvikling i Bindal, basert på potensialet i eksisterende næringsliv.
Prosjektet skal bidra til å styrke utviklingsfokus og gründerfokus i primærnæringer og øvrig næringsliv, samt legge til rette for mulige store industrisatsinger.

Næringsplanen for Bindal skal være en del av handlingsplanen "Med vind i seglan".

 

Planarbeidet er startet opp, og prosessansvarlig for næringsplanen er Bindal Initiativ AS.

 

Påvirkning:

 • Næringsplanen er et verktøy for politikerne i næringsarbeidet i årene framover.
 • Dokumentet skal vedtas av kommunestyret.
 • I grendemøter og bransjemøter i første halvdel av november 2010 inviteres bindalingene til å påvirke hva som skal stå i planen.
 • Planen skal gjenspeile innspill  som kommer fra bindalinger i prosessen. Det er ikke BIAS, men dere bindalinger som bestemmer innholdet i forslaget som sendes over til kommunestyret for sluttbehandling.
 • Dette er en unik anledning til å delta i utformingen av Bindals framtid.

 

 

BIAS og Bindal kommune inviterer alle bindalinger til følgende grendemøter / bransjemøter:

 

 

Dato

Klokkeslett

Sted

Deltakere

Innledere

1.Nov 2010

19.00

Vonheim

 

Grendemøte:

Åpent for alle i Kjella

skolekrets

Bindal Initiativ 

4.Nov2010

19.00

Bindalseidet

Skole

Grendemøte:

Åpent for alle i

Bindalseidet skolekrets

Bindal Initiativ 

9.Nov2010

19.00

Færingen

Gjestegård

Grendemøte:

Åpent for alle i Terråk

skolekrets

 Bindal Initiativ 

10.Nov 2010

19.00

Færingen

Gjestegård

Bransjemøte:

-Industri

-Maskinentreprenører

-Havbruk

(Åpent for alle interesserte)

Jan Samuelsson

 

11.Nov 2010

10.00

Færingen

Gjestegård

Bransjemøte:

-Reiseliv

(Åpent for alle interesserte)

Audhild Bang Rande, prosjektl. “Reiseliv SH 2020,”

Destinasjon Helgeland?

Arnfinn Anda

18.Nov 2010

11.00

Færingen

Gjestegård

Bransjemøte:

-Landbruk

(Åpent for alle interesserte)

Bernt Skarstad

 

Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner