Ungdom og rekruttering


Hensikt
Styrke gründerkultur og identitetsfølelse blant bindalinger, samt synliggjøre karriereveier og jobbmuligheter i Bindal.

Oppgaver
  • Kartlegge hva ungdommen mener.
  • Implementere entreprenørskap i bindalsskolene.
  • Implementere "Gården som pedagogisk ressurs" i bindalsskolene.
  • Etablere en felles arena der ungdom fra hele Bindal kan møtes.
  • Utvikle enkel rekrutteringsstrategi og handlingsplan basert på antatt framtidig rekrutteringsbehov.

Resultater
Alle elever i Bindal skal i løpet av grunnskolen ha god kunnskap om karrieremuligheter i egen kommune, og ha prøvd entreprenørskap i praksis.
Bindal kommune og næringsliv skal ha en felles plan for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner