Telefon- og epostlisteBesøksadresse:
 
Bindal kommune
Bindal Rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Telefon 75032500
Telefaks 75032509
Epost: postmottak@bindal.kommune.no
Bindal kommunes telefonliste og e-post liste:

Betegnelse


 

Tlf.nr.

Epost

Sentralbordet


 

75032500

postmottak@bindal.kommune.no

Telefaks kommunen


 

75032509

 

Legekontoret


 

75032560

 

Legevakt


 

75034333

 

Politikk

Ordfører
Petter A. Bjørnli
75032518 petter.bjornli@bindal.kommune.no

Sentraladm.


Ekspedisjon

75032500

faks: 75032509

Rådmann


Knut Toresen

75032510

knut.toresen@bindal.kommune.no

Kontor- og personalleder


Hallgeir Lian

75032511

hallgeir.lian@bindal.kommune.no

Saksbehandler


Ann-Karin
Øverås

75032512

ann-karin.overaas@bindal.kommune.no

Sekretær


Anita Vikestad

75032501

anita.vikestad@bindal.kommune.no

Økonomisjef


Wenche
Næsvold

75032520

wenche.nasvold@bindal.kommune.no

Datakonsulent


Øystein Trøan

75032540

oystein.troan@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent
Siv E. Olsen 75032522

siv.olsen@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent


Aldona
Wawrzyniak

75032521

aldona.wawrzyniak@bindal.kommune.no

Konsulent


Torstein
Skarstad

75032523

torstein.skarstad@bindal.kommune.no

Kultur- og oppvekstavd.


Ekspedisjon

75032500

 

Oppvekst- og kultursjef


Per-André Johansen

75032540

per.andre.johansen@bindal.kommune.no

Barnehagestyrer


Arnfinn

Hamnes

75032547

arnfinn.hamnes@bindal.kommune.no

Kultur- og informasjonskonsulent


Jens Christan Berg

75032543

jens.chr.berg@bindal.kommune.no

Sekretær


Astri Helen Busch

75032541

astri.busch@bindal.kommune.no

Biblioteksjef


Kristin Gutvik

75032548

biblioteket@bindal.kommune.no

Terråk skole


fax 75032007

75032000

terraak.skole@bindal.kommune.no

Bindalseidet friskole


fax 75031335

75031327

bindalseidet.skole@bindal.kommune.no

Kjella friskole


fax 75031655

75031655

kjella.skole@bindal.kommune.no

Terråk barnehage


fax 75034050

75034307

terraak.barnehage@bindal.kommune.no

Kjella barnehage


fax 75031729

75031729

kjella.barnehage@bindal.kommune.no

Bindalseidet barnehage


fax 75031252

75031319

bindalseidet.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal kulturskole


Tom Antonsen

75032542

kulturskolen@bindal.kommune.no

Helse- og sosialavdelingen


Ekspedisjon

75032531

 

Helse- og sosialsjef


Gudrun Fossem

75032530

gudrun.fossem@bindal.kommune.no

Legekontoret


 

75032560

bindal.legekontor@bindal.nhn.no

Sosialkonsulent


Kirsti Johnsen

75032532

kirsti.johnsen@bindal.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier

Pål Christensen

90573150

pal.christensen@bindal.kommune.no

Barnevernskonsulent


May Lene Øren

  may.lene.oren@bindal.kommune.no

 


 

 

 

Pleie og omsorgsavdeling, Bindal Sykehjem


Ekspedisjon

75032600

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

 


Anita Steffenakk Lund

75032600

anita.s.lund@bindal.kommune.no

Helsestasjon


Ekspedisjon

75032567

bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no

Helsesøster


Eva Måøy
Marianne Berg-Hansen

90869313

eva.maoy@bindal.nhn.no
marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Jordmor
Anne Judith Skarland 95492530
99046716
jordmor@bindal.nhn.no

Avd. for utviklingshemmede, Bindalseidet


 

75031502

 

- Terråk


 

75034269

 

Åsen Dagsenter


 

75031140

 

Hjemmesykepleien Bindalseidet


 

75031510

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Bindalseidet Eldresenter


 

75031458

 

Plan- og ressursavdelingen


Ekspedisjon

75032500

 

Plan- og ressurssjef


Kjell Andersen

75032550

kjell.andersen@bindal.kommune.no

Avd. ingeniør


Stig Nygård

75032553

stig.nygaard@bindal.kommune.no

Avd. ingeniør


Eskil Skarstad

75032556

eskil.skarstad@bindal.kommune.no

Fagkonsulent


Else Restad

75032557

else.restad@bindal.kommune.no

Skogbruksrådgiver


Karl-Erik Solum

75032558

karl.erik.solum@bindal.kommune.no

Avd. ingeniør


Marit Røstad

75032554

marit.rostad@bindal.kommune.no

Anleggsbase Terråk gård

Ledende renholder


 


Torny Myrvang

75034012


75032533

 


torny.myrvang@bindal.kommune.no

Ikke-kommunale telefonnr.

med kontorsted på Bindal rådhus


 

 

 

Den norske kirke


 

75032580

kirkevergen@bindal.kommune.no 


 

Nav Bindal


 

55553333


 

Tannhelsetjenesten


 

75034088

Mas.ta@nfk.no

Helgeland Museum
Therese Danielsen
75032546 bindal.bygdetun@helgelandmuseum.no
Tine Midt-Norge
Vegard Bangstad 75032323Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut