Lag og foreninger


Pr 1. mars 2009

0.

Navn:

Leder: (k)=kont.person:

Postnr./Poststed

Telefon:

1.

 

 

 

 

2.

Austra bridgeklubb

 

 

3.

Austra Hopp og Sprett

Hiller, Bente

7993 Gutvik

74 39 93 66

4.

Bangstad grunneierlag

Velde, Osvald

7980 Terråk

75 03 24 56

5.

Barneforeningen Spiren

 

7982 Bindalseidet

 

6.

Bindal Alternative Liste (BAL)

Aune, Tor Arne

7980 Terråk

75 03 21 74

7.

Bindal Alpinklubb

Olsen, Finn

7982 Bindalseidet

41 76 00 17

8.

Bindal Arbeiderparti

Bang, Oddny

7980 Terråk

95 88 05 58

9.

Bindal Diakoniutvalg

Gutvik, Vigdis

7982 Bindalseidet

95 75 64 26

10.

Bindal Dysleksiforening

Langgård, Børre

7982 Bindalseidet

48 26 09 03

11.

Bindal Eldreråd

Sanders, Maryann

7980 Terråk

48 30 47 40

12.

Bindal Fotball

Tørriseng; Johnny

7970 Kolvereid

952 14 409

13.

Bindal Frivilligsentral

Dybvik, Gerd

7980 Terråk

48 29 96 50

14.

Bindal Høyre

Bjørnli, Petter

7982 Bindalseidet

75 03 12 24

15.

Bindal idrettsråd

Holten, Svein

7980 Terråk

75 03 17 16

16.

Bindal jeger- og fiskeforening

Lilleheil, Johan

7982 Bindalseidet

75 03 12 12

17.

Bindal lokallag av NFPU

Haldorsen, Asle

7980 Terråk

75 03 42 95

18.

Bindal Motorsportklubb

Øvergård, Andreas

 

75 03 13 55

19.

Bindal Seniordans

Lysfjord, Sylvi

7982 Bindalseidet

75 03 16 97

20.

Bindal Senterparti

Moe, Terje

7980 Terråk

75 03 43 14

21.

Bindal Skogeierlag

Horsberg, Geir

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

22.

Bindal SV

Gutvik, Gunnhild

7982 Bindalseidet

47 05 11 35

23.

Bindal Sykleklubb

Sjøgren, Arild

7982 Bindalseidet

 99 51 45 65

24.

Bindal Venstre

Øvergård, Andreas

7982 Bindalseidet

75 03 13 55

25.

Bindalseid-dagan

 

7982 Bindalseidet

 

26.

Bindalseidet båt- og miljøforening

 

7982 Bindalseidet

 

27.

Bindalseidet Gammeldansklubb

 

7982 Bindalseidet

 

28.

Bindalseidet grunneierlag

 

7982 Bindalseidet

 

29.

Bindalseidet misjonshus

Vikestad, Emil

7982 Bindalseidet

75 03 13 89

30.

Bindalseidet pensjonistforening

Sagmo, Solbjørg

7982 Bindalseidet

 

31.

Bindalseidet sanitetsforening

Heide, Karin

7982 Bindalseidet

75 03 14 25

32.

Bindalseidet skolemusikk

Borkamo, Ragnhild

7982 Bindalseidet

41 41 62 22

33.

Bindalseidet songlag

Gutvik, Vigdis

7982 Bindalseidet

75 03 15 66

34.

Bindalseidet ungdomsklubb

Vikan, Stig

7982 Bindalseidet

 

35.

Bindalseidet velforening

Vikan, Roger

7982 Bindalseidet

75 03 15 18

36.

Brennhatten juniorlag av IOGT

Kveinå, Lill Marie Fuglstad

7982 Bindalseidet

75 03 14 95

37.

 

 

 

 

38.

Bøkestad utmarkslag

Bøkestad, Terje

7982 Bindalseidet

99 58 21 69

39.

Åttringen "Faragut"

Aakvik, Eivind

7980 Terråk

91 73 57 63

40.

Fjordheim grendehus

Båtnes, Helge

7981 Harangsfjord

75 03 10 36

41.

Furuhaugen Velforening

Sørhøy, Bjørn

7980 Terråk

75 03 40 63

42.

Fønix skole- og ungdomskorps

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

75 03 42 71

43.

Gjøkeredet ungdomsklubb

Bergerud, Kristoffer

7980 Terråk

90 71 81 42

44.

Gutvik skytterlag

Aune, Tor

7982 Bindalseidet

75 03 16 60

45.

Harangsfjord Grendelag

Solvang, Grete

7981 Harangsfjord

75 03 10 35

46.

Harangsfjord bonde- og småbrukerlag

Solvang, Grete

7981 Harangsfjord

75 03 10 35

47.

Hatten 4H

Fuglstad, Julie

7980 Terråk

99 50 07 17

48.

Heilhornet skytterlag

Vikestad, Jim

7982 Bindalseidet

90 10 73 20

49.

Helstad og Bangstad Vel

Dybvik, Gerd

7980 Terråk

75 03 24 47

50.

Hollup / Aune Vel

Vollan, Heidi

7982 Bindalseidet

75 03 42 71

51.

Horsfjord Bondelag

Horsberg, Eli

7982 Bindalseidet

75 03 23 49

52.

Horsfjord velforening

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet

75 03 16 79

53.

IL Kula

Lian, Elin V.

7982 Bindalseidet

75 03 14 29

54.

IL Kula, Idrettsskolen

Heide, Tove

7982 Bindalseidet

75 03 42 22

55.

Indre Bindal Skytterlag

Bangstad, Steinar

7980 Terråk

75 03 24 20

56.

Ivarhaugen lekeplass

Åsaune, Eli Heide

7982 Bindalseidet

75 03 14 51

57.

”Jul i Bindal”

Brevik, Magne Olav Aarsand

7980 Terråk

75 03 23 50

58.

Kjella barnekor

Gutvik, Vigdis

7982 Bindalseidet

95 75 64 26

59.

Kjella fritidsklubb

Helgeland, Tom Christian

7982 Bindalseidet

 

60.

Kjella helselag

Gutvik, Sofie

7982 Bindalseidet

41 04 29 04

61.

Kjella husflidslag

Winje, Åse Hole

7982 Bindalseidet

41 27 89 40

62.

Kjella IL

Rønning, Jon Åge

7982 Bindalseidet

45 86 40 40

63.

Koriåa

Busch, Sølvi

7980 Terråk

75 03 41 75

64.

Kviin

Fjerdingøy, Wenche

7980 Terråk

75 03 41 43

65.

Lysfjord utmarkslag

Lysfjord, Arvid

7982 Bindalseidet

75 03 13 61

66.

Lysfjord Velforening

Storheil, Ann Mari

7982 Bindalseidet

75 03 14 89

67.

Nesset huseierforening

Bekkevold, Arne Albert

7980 Terråk

99 55 47 86

68.

Nordlandsbåtregattaen

Terråk IL

7980 Terråk

 

69.

Nord-Vedstrand aktivitetslag

Martinsen, Sissel

7982 Bindalseidet

97 50 55 29

70.

NHF Bindal

Solvang, Anne- Beate

7980 Terråk

75 03 11 64

71.

Pikeforeningen Stilken

Øyen, Lita

7980 Terråk

75 03 40 57

72.

Redningsforeningen SEILEREN

Skillingsås, Anne Britt B.

7982 Bindalseidet

75 03 16 79

73.

Revygruppa ”Steintoillåt

Aarmo, Jim

7982 Bindalseidet

75 03 43 29

74.

Rundingen huseierforening

 

7980 Terråk

 

75.

Rødliveien lekeplass

Heide, Siv

7982 Bindalseidet

99 64 58 70

76.

Seniordansen Terråk

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

77.

Stokkvikåsen huseierforening

Pettersen, Geir Inge

7980 Terråk

75 03 43 63

78.

Storpungklubben

Slåttøy, Peder Øystein

7980 Terråk

91 12 37 81

79.

Sørfjord helselag

Aarsandøy, Halldis

7980 Terråk

 

80.

Terråk barnekor

Skogmo, Benita

7980 Terråk

91 70 66 34

81.

Terråk barnelag

Lande, Gro Annie S.

7980 Terråk

48 10 48 78

82.

Terråk båtforening

Busch, Roald

7980 Terråk

75 03 43 30

83.

Terråk Helselag

Aune, Nina

7980 Terråk

91 70 86 83

84.

Terråk Husflidslag

Nygård, Solbjørg

7980 Terråk

99 53 66 49

85.

Terråk IL

Kolsvik, Tore

7980 Terråk

75 03 40 19

86.

Terråk jeger og fiskerforening

Nilsen, Viktor

7980 Terråk

75 03 42 40

87.

Terråk pensjonistforening

Brevik, Liv

7980 Terråk

90 54 02 61

88.

Terråk skolemusikk

Nygård, Hege

7980 Terråk

97 56 46 06

89.

Terråk velforening

Sørhøy, Bjørn

7980 Terråk

75 03 40 63

90.

Toppen forsamlingshus AL

Finnvik, Randi

7980 Terråk

75 03 40 40

91.

Toppen huseierforening

Engelsen, Anne Marit

7980 Terråk

 

92.

UL Fram

Nilsen, Arna

7980 Terråk

75 03 24 46

93.

UL Framsteg

Alsli, Erling

7982 Bindalseidet

97 52 63 85

94.

UL Fremskridt

Sevaldsen, Terje

7982 Bindalseidet

99 26 89 67

95.

UL Fønix

Skjevelnes, Robert

7982 Bindalseidet

75 03 17 06

96.

Ytre Bindal mannssangforening

Sagmo, Gunnar

7982 Bindalseidet

41 64 65 11

97.

Åbygda bondelag

Skarstad, Steinar

7980 Terråk

75 03 21 40

98.

Åbygda IL

Fuglstad, Lena

7980 Terråk

90 62 97 27

99.

Åbygda UL

Nilsen, Trine

7980 Terråk

75 03 21 57

100.

Årsandøy Vel

Nygård, Solbjørg

7980 Terråk

99 53 66 49


 

 
 
Ytre Namdal og Bindal padleklubb
Klubben startet opp sommeren 2008. Den ble stiftet på bakgrunn av at padling er en voksende hobby/interesse i distriktet.
Flere spurte etter og ønsket å være knyttet til en klubb der en kunne møtes for å samkjøre turer og trening, for det sosiale og bedre sikkerhet på turene. Informasjonen vi fikk ga grunnlag for et eget idrettslag, som nå er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Nord-Trøndelag Idrettskrets og Norges Padleforbund.
Klubben er svært aktiv, og har gjennomsnittlig en organisert tur i mnd. Vi har gjennomført både fullmånepadling, elvepadling, ferskvannpadling og havpadling og satser på å gjennomføre minst en kveldstur i uka i løpet av 2009.
 Vi vil også oppsøke andre klubber i landet for å delta på samlinger og evt. konkurranser.
 
Som medlem vil du få mail og sms når vi skal på tur, og du får være med å påvirke hvor vi skal dra.
Dette er en flott mulighet for å bli kjent med distriktet og nye folk med felles interesser!
Om du er interessert, ta kontakt på tel./sms/e-post til: 99 11 39 38 / roger@kilshaugen.no
 
Noen linker:
 Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut