Utleie av Terråk skole og samfunnshus


UTLEIE AV TERRÅK SKOLE/ SAMFUNNSHUSVi minner om reglementet for bruken av huset, og ber de ansvarlige lederne for brukergruppene om å lese de opp for alle brukere, og å følge dem i praksis.

 

Ønsker spesielt å minne på disse punktene:

·         Husk at golvet i gymsalen skal moppes etter bruk

·         Rydd på plass utstyr

·         ”Nettet/garnet” skal alltid være trukket for sceneteppet.

·         Kun bruk av innesko i gymsalen

·         All form for ballspill er ikke tillatt i gangene.

 

Dersom noen ønsker å låne gymnastikksalen/und. rom utenom tildelt tid, må man kontakte Terråk skole. Vi krever at en voksenperson står ansvarlig. Dersom to grupper gjør avtale seg imellom om å endre treningstider, ber vi om at skolen får melding. Varige forandringer av utleietidene bli informert om utenfor gymsal/musikkrom

Viser ellers til vedlagte ”Reglementet for bruk av lokaler ved Terråk skole/samfunnshus”.

 

 

I kommunestyret sitt møte 15.12.2004 sak 133/04 ble det vedtatt utleiesatser og retningslinjer som skulle gjøres gjeldende fra 01.01.2005 og inntil videre. Ordningen skal evalueres i slutten av 2005.

1.        Aktiviteter for og med barn og ungdom opp til 16 år fra Bindal kommune og voksenopplæringskurs som mottar statsstøtte, får gratis leie. Trenings/trimaktiviteter for voksne skal være gratis

2.       Kr 50,- pr. time/kr 500,- pr. døgn for utleie av lokaler til voksenaktiviteter og alle utenbygds lag, foreninger og organisasjoner. (Unntatt Harangsfjord skole og grendehus når det gjelder bygdas egen aktivitet.).

3.       Leie av lokaler til konfirmasjon, bryllup, bursdag eller lignende arrangement koster kr 1.000,- pr. gang. (Unntatt Harangsfjord skole og grendehus når det gjelder bygdas egen aktivitet.).

4.       Lån av prosjektor koster kr 300,- pr. døgn for alle lånere unntatt kommunens egne avdelinger/aktiviteter.

5.       Utlån av bord og stoler: kr 200,- pr. gang.

6.       Utlån av lydanlegg: kr 250,- pr. gang.

7.       Utlån av lysutstyr: kr 250,- pr. gang.

 

 


 

REGLEMENT FOR BRUK AV LOKALER VED TERRÅK SKOLE/ SAMFUNNSHUS

 

 

1.             Grupper som leier lokaler i Terråk skole/samfunnshus skal ha en ansvarlig

leder/ instruktør over 18 år. Gruppen har ikke adgang til bygget uten at ansvarlig leder-/instruktør er tilstede.

 

2.             Nøkkel til skole/samfunnshus utleveres av rektor ved skolen. Nøkkelen

brukes bare til de tider som er tildelt vedkommende. Viderelån av nøkkel tillates ikke. Nøkkel utleveres kun til personer over 18 år. Nøkkel leveres

tilbake før sommerferien til Terråk skole.

 

3.             De tildelte treningstider må overholdes nøye, av hensyn til andre brukere

og til renholderne. Den ansvarlige leder/instruktør plikter å sørge for at alle har forlatt bygget innen leietidens utløp.

 

5.             Røyking er ikke tillatt.

 

6.             De leide lokaler skal forlates i en slik forfatning at det ikke fører til ulemper

for neste bruker. Utstyr som er benyttet skal settes på plass. Søppel,

tomflasker ol. skal fjernes og legges på dertil egnet sted.

 

7.             Leietakerne plikter å påse at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket før

bygget forlates.

 

8.             Leier plikter å gjøre seg kjent med plassering av brannslukkingsapparat/ slanger og rømningsveier.

 

9.             Utgangsdørene skal alltid holdes låst i leietiden, så fremt det ikke føres tilsyn med disse. Dette for å hindre at uvedkommende får adgang til anlegget.

 

 

10.           Brudd på reglementet kan føre til at leietiden for bruker blir inndratt for en

periode.

 

Nov 04

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut