Bindal Initiativ


Allmøte torsdag 8. september kl 1900 på Heilhornet gjestegård


 

 

ALLMØTE HEILHORNET GJESTEGÅRD

TORSDAG 8. SEPTEMBER KLOKKEN 19:00

Bindal Initiativ AS (BIAS)er et aksjeselskap som har til hensikt å fremme næringslivet i Bindal kommune. I forbindelse med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift har BIAS søkt om midler til å gjennomføre en del næringsrettede prosjekter i kommunen. Styret har ønske om å ansette en daglig leder i BIAS i forbindelse med oppretting av et lokalt næringssenter. Næringssenteret er tenkt som en arena for det eksisterende næringsliv, samt for å hjelpe potensielle nyetablerere.  Det ser ut til at vi har fått på plass finansieringen for å kunne gjennomføre det ovennevnte, men vi mener det er riktig å utvide BIAS til å inkludere en større del av næringslivet/befolkningen. Vi ønsker derfor å gjennomføre en aksjeemisjon, hvor hver aksje vil koste kr. 1000,-.

Det er foretatt vedtektsendringer ved siste generalforsamling hvor det ble vedtatt at hver aksjonær kun har en stemme uavhengig av antall aksjer han besitter. Dette medfører at man ved å kjøpe én aksje vil ha like stor innflytelse ved stemmegivninger som de største aksjonærene.

BIAS er ikke et selskap som er tenkt å tjene penger og det er vedtektsbestemt at det ikke skal betales ut utbytte. Hensikten med å gå inn som aksjonær vil være at man vil kunne være aktivt med på å styre næringsutviklingen i kommunen.

Styret i BIAS mener det vil kunne være fornuftig med en utvidelse av styret. Det vil derfor bli gjennomført en ekstraordinær generalforsamling kort tid etter aksjeemisjonen, hvor de nye eierne møtes og bestemmer en eventuelt ny styresammensetning.

Vi inviterer med dette til allmøte for å informere ytterligere om våre tanker for BIAS. Etter møtet vil det bli anledning til å tegne seg som aksjonær.

Vi håper at alle bedrifter og mange enkeltpersoner har mulighet til å møte.

Vel møtt!
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut