Elgbeitetakst for 2005


I uke 19 – 25 i 2005 ble det gjennomført en elgbeitetaksering i Bindal samt hele Austra. Taksten ble gjennomført av Bindal kommune i samarbeid med storviltområdene i kommunen


Her er hele rapporten.

 

ELGBEITETAKST I BINDAL

 

. Folk fra storviltområdene var med under taksten, både som hjelpesmenn og som et ledd i kunnskapsoppbygging om beitetaksering. Formålet med taksten er å få et bilde av beitetrykket på de forskjellige beiteplantene i forskjellige deler av kommunen. Det ble også foretatt beiteregistrering på gran sjøl om gran ikke er noen egentlig beiteplante for elgen.  Dette ble gjort for å få et inntrykk av beiteskader på ungskog av gran. Taksten er finansiert med midler fra det kommunale viltfondet. Planen er å gjennomføre en ny takst om 2 – 3 år.

 

Under taksten ble det lagt ut 1036 prøveflater a 12,5 m2 i et systematisk forband på 34 takstfelt spredt over hele kommunen. På prøveflatene ble antall beiteplanter av forskjellige kategorier, gjennomsnittshøyde samt hvor stor andel av årsskuddene fra 2004 som var beitet vinteren 2004/05 på beiteplanter i størrelsen 0,5 – 4 m. I tillegg ble gamle og nye møkkhauger på prøveflatene registrert.

 

Taksten viser at beiting på gran bare forekommer i Indre Bindal. Skader av betydning forekommer bare i Åbygda. Beiting på furu varierer mellom 33 % og 79 % av årsskuddene i de områder hvor furu er registrert. Det er imidlertid gjort så få registreringen på furu at resultatet neppe er representativt. Beiting på bjørk/or varierer mellom 5 % og 46 % av årsskuddene i de forskjellige områder. Den sterkeste beitingen skjer på ROS-artene (rogn, osp, selje) samt vierartene. Her varierer beitetrykket mellom 75 % og 99 % av årsskuddene. I ytre deler av kommunen utgjør også einer en del av beitegrunnlaget.

 

ROS-artene er de mest attraktive beiteplantene for elgen og de viktigste rent kvalitetsmessig. Bjørk er imidlertid den beiteplanten det finnes mest av. I gjennomsnitt for takstfeltene utgjør furu 1 % av beiteplantene, bjørk 62 %, ROS-artene 33 % og einer 4 %.

 

En systematisk registrering av beiteforhold er, sammen med ”Sett elg”- data og vektregistreringer et viktig redskap i den lokale elgforvaltningen.

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut