Ferievikarer/ledig årsvikariat i Bindal kommune


Bindal kommune trenger ferievikarer innen pleie- og omsorgsavdelingen for sommeren 2005. Det er 3 ledige 100%-årsvikariat som sykepleier.


 

 

Hjemmesykepleien

- Pleiepersonell Terråk/Bindalseidet.  Må ha førerkort.

 

Hjemmehjelpstjenesten

-  Hjemmehjelpere Terråk/Bindalseidet.  Må ha førerkort.

 

Boliger med heldøgns omsorg

-  Miljøarbeidere Terråk/Bindalseidet.

 

Sykehjemmet, pleieavdeling

-  Sykepleiere, sykepleiestudenter, hjelpepleiere, assistenter.

 

Sykehjemmet, vaskeri, renhold, kjøkken

-   Assistenter

 

Søkere må oppgi tidsrommet de kan jobbe og ønske om arbeidssted.

Søkere bør være fylt 18 år.

 

Pleie- og omsorgsavdelingen har 3 ledige 100 % årsvikariat for sykepleiere, med tiltredelse 20.06.05.  Lønn etter avtale.  Tilsetting skjer ellers etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Søknad med attesterte kopier av attester og vitnemål sendes til nedenforstående adresse.

 

  

Ved spørsmål angående stillingene kontakt pleie- og omsorgsleder tlf. 750 32600.

 

 pleie.omsorg.indre@bindal.kommune.no

Søknad sendes: Bindal kommune, pleie- og omsorgsavdelingen,7980 Terråk innen 4.april 2005.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut