Ledig stilling - Psyk. sykepleier og helsesøster


100% stilling som psykiatrisk sykepleier , med turnus. 50% stilling som helsesøster. Stillingen lyses ledig med forbehold om politisk godkjenning.


 

 

100% stilling som psykiatrisk sykepleier, med turnus.


50% stilling som helsesøster. Stillingen lyses ledig med forbehold om politisk godkjenning.

 

Kommunen har en stabil bemanning med mye kunnskap og ferdigheter i alle avdelingene i helse- og sosialsektoren. Vi har høy kvalitet på tjenestene og stor brukertilfredshet.

 

Vedr.  psykiatrisk sykepleier:

Stillingen inngår i turnus med hjemmesykepleien på Bindalseidet,  det er derfor et krav om førekort for bil. Pleie- og omsorgsavdelingen har biler til disposisjon.

Stillingen innebærer turnus med arbeide hver tredje helg.

 

Stillingene ønskes besatt av person med offentlig godkjenning som sykepleier og  videreutdanningen innen psykiatri.

 

Vedr. helsesøster:

Helsestasjonen er bemannet med helsesøster, jordmor og psykiatrisk sykepleier. Økt fokus på barns oppvekstvilkår gjør at vi vil besette en stilling som har stått ledig i 11/2 år. Helsestasjonen ligger i Bindal rådhus, Terråk.

 

Stillingen ønskes besatt av person med helsesøster utdanning. Offentlig godkjent sykepleier kan evt. konstitueres i stillingen. Ansettelsen er avhengig av kommunestyrets godkjenning.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP, med 2% innskudd.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Anita S. Lund, telefon 750 32 604,  eller helse- og sosialsjef Gudrun Fossem, telefon 750 32 500.

 

Søknad med attesterte kopier av vitnemål og attester sendes:

Rådmannen i Bindal, Rådhuset, 7980 Terråk, innen 12.05.2005

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut