Ledige stillinger


Med tiltredelse snarest er det flere ledige stillinger i Helse- og sosialsektoren: - psykiatrisk sykepleier, 100% fast - helsesøster, 50% fast - sykepleier, vikariater i pleie- og omsorgsavdelingen.


 

PSYKIATRISK SYKEPLEIER, HELSESØSTER OG VIKARIATER SOM SYKEPLEIER

 

Med tiltredelse snarest er det ledig:

  • psykiatrisk sykepleier, 100% fast
  • helsesøster, 50% fast
  • sykepleier, vikariater i pleie- og omsorgsavdelingen.

 

Stillingene ønskes besatt av personer med godkjent utdanning, og det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper. Sykepleier kan konstitueres i spesialsykepleierstillingene. For å oppnå hel stilling kan helsesøster kombineres med sykepleierstilling.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemsskap i KLP med 2% innskudd. Lønn etter avtale. Egen bil må disponeres i tjenesten.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til helse- og sosialsjef Gudrun Fossem,       tlf. 75032500, eller pleie- og omsorgsleder Anita Lund, tlf. 75032600.

 

Søknad med attesterte kopier av vitnemål og attester sendes innen 01.02.2006 til

Rådmannen i Bindal, 7980 Terråk.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut