Valgresultat stortingsvalget 2005 i Bindal


Hentet fra www.valgresultat.no

 

Antall
stemme-
berettigede

Fremmøte-
prosent

Status for innrapporteringen

1372

79,0%

100% opptalt

 

Siste registrering: 12.09.2005 22:10:19

Forklaring til listeforkortelser   Forklaring til tabellen

 

Liste

Opptalte
stemmer

%-vis
fordeling

Endring
stemmer F-03

%-vis
endring F-03

Endring
stemmer S-01

%-vis
endring S-01

A

420

38,7

+113

+3,7

+108

+11,7

SV

101

9,3

-60

-9,0

-36

-2,6

RV

11

1,0

-3

-0,6

+5

+0,5

SP

221

20,4

+75

+3,7

+60

+6,4

KRF

56

5,2

+15

+0,5

-137

-11,6

V

52

4,8

+1

-1,0

+18

+1,8

H

57

5,3

+6

-0,6

-16

-1,1

FRP

132

12,2

+64

+4,4

+44

+4,5

DEM

2

0,2

+2

+0,2

+2

+0,2

KSP

1

0,1

+1

+0,1

-1

-0,1

KYST

26

2,4

+4

-0,1

-109

-9,3

MDG

1

0,1

 

0,0

+1

+0,1

NKP

0

0,0

 

0,0

-1

-0,1

PP

4

0,4

-11

-1,3

+1

+0,1

SFP

0

0,0

 

0,0

 

0,0

Andre

0

0,0

 

0,0

-8

-0,7

Frammøte

1084

79,0

+207

+17,1

-69

+0,5




Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut