Økning i gebyrer


Årsgebyr for vann, avløp og renovasjon øker i 2006. Også elevavgiften i Kulturskolen blir dyrere.


 

KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER FOR 2006

 

Med dette kunngjøres det at Bindal kommunestyre i møte 14.12.2005,  sak 121,124, 127/05 har vedtatt flg. endringer i  kommunale gebyrer og betalingssatser med virkning fra 01.01.2006:

 

- Årsgebyr for kommunalt vann                     økes     12 %

- Årsgebyr for kommunalt avløpsnett           økes     14 %

- Renovasjonsgebyret                                     økes       7 %

 

- Kulturskolen økes til kr 900,- pr. halvår.

 

Nye satser kan fås ved henvendelse  til  Rådmannskontoret

 

 

Rådmannen
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut