Valg 2011


 

Valgdagen for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2011 er mandag 12. september 2011.

Forhåndsstemme
I Bindal kan du forhåndsstemme på Bindal rådhus fra 10. august til og med fredag 9. september, mellom kl. 0800 og kl. 1500. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme
her:

Bindalseidet eldresenter lørdag 3. september kl. 10.00 – kl. 14.00.

Bindal rådhus søndag 4. september kl. 1300 – kl. 1500.

Bindal sykehjem onsdag 7. september kl. 1000 – kl. 1200.

Valgdagen
På valgdagen mandag 12. sept. kan du avlegge stemme her:

Kjella                kl. 10.00 – kl. 19.00
Bindalseidet     kl. 10.00 – kl. 19.00
Terråk               kl. 10.00 – kl. 19.00
Åbygda             kl. 10.00 – kl. 17.00
Harangsfjord    kl. 10.00 – kl. 17.00
 

Ambulerende stemmemottak.
Hvis du har problemer med å oppsøke stemmelokalet, kan du stemme hjemme hos deg selv. Kontakt valgstyret i Bindal kommune før 6. september.


Stemmerett og manntall
Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

Legitimasjon og valgkort
Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Alle velgere får tilsendt valgkort i posten.

Hvor kan du stemme?
På valgdagen kan du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2011. Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i perioden 10.08.11- 09.09.11

Manntall
Manntallet legges ut på følgende steder snarest mulig etter skjæringsdatoen 30.06. og til og med valgdagen:


Krets:                                      Sted:

01 Kjella valgkrets                  Bogen Hydro Texaco, Bogen
06 Bindalseidet valgkrets       Coop Marked, Bindalseidet
08 Terråk valgkrets                Bindal Rådhus, Terråk
09 Åbygda valgkrets             Gudmund Aune, Åbygda
13 Harangsfjord valgkrets    Torbjørn Båtnes, Harangfjord


Tidligstemme
Du kan avgi tidligstemme på rådhuset fra 1. juli. Det kan gjøres mellom kl 0800 og 1500 alle hverdager fram til 10. august.

Du kan forhåndsstemme i Norge fra og med 10. august til og med 9. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/ er manntallført. Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene.

Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Ta med legitimasjon! Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar  forhåndsstemmen der. Du kan ikke stemme på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

Her er listeforslagene i Bindal


Du finner mer om Valg2011 her
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner