Aktuelt

  • 23.05.2018 Utsatt møte
    Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre skulle hatt møte 28. mai. Dette møtet er utsatt til 4. juni kl 1300.
  • 15.05.2018 Rådmannens forslag til revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021
    Rådmannens forslag til revisjon av økonomiplan for 2019 - 2021 vil bli lagt fram til behandling i formannskapet 7. juni og kommunestyret 21. juni. Se rådmannens forslag her.

Hva skjer i Bindal