Folkemøte om idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

mandag 20. mai 2019, 19:00 - 21:00

Informasjon

Mandag 6. mai kl 1900 på Bindalseidet skole

Mandag 13. mai kl 1900 på Kjella skole

Mandag 20. mai kl 1900 på Helstad ungdomshus

Bindal kommune arbeider med å lage en ny anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I løpet av mai inviterer vi til grendemøter, der vi inviterer idrettslag og andre foreninger. Vi ønsker å kartlegge status for hvordan dagens idrettsanlegg og turstier brukes, og hvilke nye anlegg man ønsker seg. En oppdatert kommunal plan er nødvendig for å få tippemidler til nye anlegg.

Sted

Helstad forsamlingshus
 

Kontakt

Bindal kommune
 

Legg til hendelsen i din kalender