Foredrag: Tvangsevakueringa

tirsdag 11. oktober 2022, 18.00 - 19.30

Informasjon

INGUNN ELSTAD (f. 1953) er professor emerita ved Universitetet i Tromsø UIT – Norges arktiske universitet. i 2020 utkom «TVANGSEVAKUERINGA – bakgrunn, gjennomføring, overleving» på Orkana akademisk. Boka bygg på lokalhistorisk litteratur, tyske, norske og britiske arkivkjelder og forskning, og er den mest fullstendige og dokumenterte framstillinga av tvangsevakueringa til no.

 Tvangsevakuering av barn, sjuke og gamle. Tvangsevakueringa frå Nord-Troms og Finnmark vart ein humanitær katastrofe. Landet skulle gjerast folketomt, og dei svakaste var i fronten. Tyske soldatar på retrett bar sengeliggande sjuke frå gamleheimane til evakueringsfartøya. Pasientar og bebuarar på 25 sjukestuer, sjukeheimar og gamleheimar vart frakta sørover under til dels uhyggelege forhold.

 Bindal museum, tirsdag 11. oktober kl 1800 Inngang kr 100,- Arrangør: Folkeakademiet Bindal

 

Sted

Bindal museum
 

Kontakt

Folkeakademiet Bindal
Oldervikveien 5,  7980 Terråk

Tlf.: 95831160

E-post : jens.chr.berg@gmail.com

Nettside: http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=483

Legg til hendelsen i din kalender